Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odůvodnění civilních soudních rozhodnutí
Název práce v češtině: Odůvodnění civilních soudních rozhodnutí
Název v anglickém jazyce: Reasoning of civil judgments
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. František Zoulík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.06.2004
Datum zadání: 28.06.2004
Datum a čas obhajoby: 29.09.2009 13:00
Místo konání obhajoby: zasedací místnost 4. patro PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:26.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2009
Oponenti: prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
  Oldřich Jehlička
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK