Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Transient temperature field of the shallow subsurface and its sources
Název práce v češtině: Nestacionární teplotní pole pod zemským povrchem a jeho zdroje
Název v anglickém jazyce: Transient temperature field of the shallow subsurface and its sources
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Šafanda, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.12.2010
Datum zadání: 03.12.2010
Datum a čas obhajoby: 30.09.2019 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.08.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:08.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 30.09.2019
Oponenti: doc. Ing. Milan Hokr, Ph.D.
  prof. Jacek Majorowicz, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK