Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv tvorby map na mentální prostorové představy žáků
Název práce v češtině: Vliv tvorby map na mentální prostorové představy žáků
Název v anglickém jazyce: Impact of Map Creating on Mental Spatial Projection of Pupils
Klíčová slova: mentální prostorové představy, výuka geografie, výuka kartografie, tvorba map, kognitivní procesy, vzdělávací proces
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.12.2010
Datum zadání: 18.01.2012
Konzultanti: RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK