Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy ve výuce zeměpisu na střední škole
Název práce v češtině: Využití zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy ve výuce zeměpisu na střední škole
Název v anglickém jazyce: Use of Experience Pedagogy and Theatrical Education in Geography Teaching
Klíčová slova: Zážitková pedagogika, dramatická výchova, simulační hra, výuka zeměpisu na střední škole, efektivita výuky, frontální výuka, srovnání metod výuky, nerovnost rozvoje světa, rozvojová pomoc
Klíčová slova anglicky: Experience pedagogy, theatrical education, simulation, geography teaching on high school, teaching efficiency, frontal teaching, comparison of teaching methods, uneven world development, help to underdeveloped world
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.12.2010
Datum zadání: 20.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:19.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:20.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2012
Oponenti: Mgr. et Mgr. Jan Bartoš, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK