Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ověření účinnosti Překlenovací učebnice Ladislava Daniela v praxi
Název práce v češtině: Ověření účinnosti Překlenovací učebnice
Ladislava Daniela v praxi
Název v anglickém jazyce: Verify the effectiveness of Ladislav Daniel´s
"Bridge Book for 2nd primary school" in practise
Klíčová slova: Ladislav Daniel, hudební výchova, metodika, výuka hudební výchovy, učebnice, Překlenovací učebnice, druhý stupeň základní školy, zpěv, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova anglicky: Ladislav Daniel, music, metodology, teaching Music, textbook, Bridge Book, 2nd Primary Schoul, singing, Ministry of Education, Youth and Sports
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.12.2010
Datum zadání: 02.12.2010
Datum a čas obhajoby: 13.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Jana Veverková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK