Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hudební život na Českolipsku po roce 1945
Název práce v češtině: Hudební život na Českolipsku po roce 1945
Název v anglickém jazyce: Musical Life in Česká Lípa Region After 1945
Klíčová slova: Českolipsko, hudební život, rok 1945, pěvecké sbory, hudební ústavy
Klíčová slova anglicky: Česká Lípa region, musical life, 1945, choirs, musical institutions
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.12.2010
Datum zadání: 02.12.2010
Datum a čas obhajoby: 17.01.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 17.01.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Leona Stříteská, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK