Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv nadbytku železa na indukci apoptózy u savčích buněk
Název práce v češtině: Vliv nadbytku železa na indukci apoptózy u savčích buněk
Název v anglickém jazyce: Effect of iron overload on the induction of apoptosis in mammalian cells
Klíčová slova: apoptóza, hepatocyty, kardiomyocyty, metabolismus železa, nadbytek železa, oxidativní stres, reaktivní kyslíkové radikály
Klíčová slova anglicky: apoptosis, cardiomyocytes, hepatocytes, iron metabolism, iron overload, oxidative stress, reactive oxygen species
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: RNDr. Kamila Balušíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.12.2010
Datum zadání: 18.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:08.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2011
Oponenti: RNDr. Martin Klíma, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK