Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sókratova "érótiké techné" v dialogu Faidros
Název práce v češtině: Sókratova "érótiké techné" v dialogu Faidros
Název v anglickém jazyce: Socrate's "Érótiké techné" in Faidros
Klíčová slova: Faidros, erós, techné
Klíčová slova anglicky: Faidros, erós, techné
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.12.2010
Datum zadání: 01.12.2010
Datum a čas obhajoby: 12.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:10.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Jakub Jinek, D.Phil.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce představuje, co v kontextu dialogu Faidros znamená erotické umění (erótiké techné), o kterém se Sókratés zmiňuje v palinódii (257a6-9) a které je pro něj něčím nesmírně podstatným. V první a druhé kapitole nejprve zkoumá, jak Sókratés chápe lásku (erós) a umění (techné) řeči, přičemž si všímá jejich hluboké ambivalence, kterou by měla zvládat filosofie jakožto erotické umění. Třetí kapitola se zaměřuje na vztah duše a pohybu a předkládá pojetí přirozenosti duše, sebepoznání, nesmrtelnosti a blíže zkoumá vztah duše a těla. Čtvrtá kapitola konečně po shrnutí rozumění erotickému umění, jak ho nabízejí současní badatelé, nabízí své vlastní rozumění. Erotické umění se ukázalo být filosofií samotnou, která je láskou k moudrosti a která prostřednictvím dialogu a vztahu k druhému usiluje o probouzení lásky a plození krásných řečí. Filosofie je konečně uměním, které dokáže zvládnout ambivalenci lásky úsilím o sebepoznání.
Seznam odborné literatury
Prameny:

Plato, Opera, vyd. I. Burnet, 1-5, Oxford 1900-1907.

Překlady, komentáře a celkové interpretace dialogu Faidros:

Benardete, S., The Rhetoric of Morality and Philosophy. Plato’s Gorgias And Phaedrus, Chicago 1991.
Brisson, L., Platon, Phèdre, Paris 1989.
Ferrari, G. F. R., Listening to the Cicadas. A Study of Plato’s Phaedrus, Cambridge 1987.
Griswold, Ch. L., Self-knowledge in Plato’s Phaedrus, New Haven 1986.
Hackforth, R., Plato’s Phaedrus, Cambridge 1932.
Novotný, F., Platón, Spisy I-V, Praha 2003.
Špinka, Š., Duše a krása v dialogu Faidros, Praha 2009.

Ostatní:

Balansard, A., Technè dans les dialogues de Platon, Sankt Augustin 2001.
Brisson, L., Platon, Timée, Critias, Paris 2001.
Brisson, L., Platon, Phèdre, Paris 1989.
Derrida, J., La pharmacie de Platon, in: La Dissemination, 1972, s. 69-197.
Hejduk, T., Od Eróta k filosofii. Studie o Erótu se zřetelem k Sókratově filosofii, Praha 2007.
Ferrari, G. F. R., Platonic love, R. Kraut (vyd.), Cambridge Companion to Plato, Cambridge 1999.
Gadamer, H.-G., Idea dobra mezi Platónem a Aristotelem, Praha 2010.
Karfík, F., Co dělá a kdo je demiurg v Timaiu, in: týž, Duše a svět, Praha 2007, s. 77-106.
Karfík, F., Co je to smrtelná část duše?, in: týž, Duše a svět, Praha 2007, s. 77-106.
Karfík, F., Éros et L‘âme, A. Havlíček – M. Cajthaml (vyd.), Plato’s Symposium, Praha 2007, s. 147-163.
Nussbaumová, M., Křehkost dobra. Náhoda a etika v řecké tragédii a filosofii, Praha 2003.
Špinka, Š., Duše a zlo v dialogu Faidón, Praha 2009.
Thein, K., Přirozenost duše a „přirozenost celku“ v dialogu Faidros, in: Reflexe, 19, 1999, s. 4-20.
Yunis, H., Eros in Plato’s Phaedrus and the Shape of Greek Rhetoric, in: Arion, 13, 2005-2006, s. 101-125.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK