Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
To v zrcadle jsem já?
Název práce v češtině: To v zrcadle jsem já?
Název v anglickém jazyce: Is it myself in the mirror?
Klíčová slova: tělo, prožitek těla, spojenectví s vlastním tělem, bytí v těle, adolescence
Klíčová slova anglicky: body, corporal experience, cooperation with the body, corporal being, adolescence
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: Mgr. Markéta Levínská, Ph.D. et Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.12.2010
Datum zadání: 01.12.2010
Datum a čas obhajoby: 12.09.2012 11:40
Místo konání obhajoby: M303
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. David Doubek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce tématicky navazuje na práci bakalářskou a stejně jako ona bude zaměřena na pojetí tělesné krásy a ošklivosti u studentů střední školy. Bude se zabývat vnímáním a prožíváním vlastního těla, jeho estetickým hodnocením. Cílem bude proniknout do hloubky v "příbězích" jednotlivých studentů, které by měly poukázat na individuální aspekty tělesnosti a její estetiky. Práce bude založena na kvalitativním výzkumu s využitím polostrukturovaných rozhovorů.
Seznam odborné literatury
ECO, U.: Dějiny krásy. Praha: Argo, 2005
ECO, U.: Dějiny ošklivosti. Praha: Argo, 2007
FIALOVÁ, L.: Body image jako součást sebepojetí člověka. Praha: Karolinum, 2001
FIALOVÁ, L.: Moderní body image: Jak se vyrovnat s kultem štíhlého těla. Praha: Grada, 2006
GOGAN, S.: Body image, Psychologie nespokojenosti s vlastním tělem. Praha: Grada, 2000
LE GOFF, J.: Tělo ve středověké kultuře. Praha: Vyšehrad, 2006
LIPOVETSKY, G.: Třetí žena, Neměnnost a proměny ženství. Praha: Prostor, 2000
STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J.: Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice, Albert, 1999
ZUSKA, V.: Umění, krása, šeredno: Texty z estetiky 20. století. Praha: Karolinum, 2003
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK