Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dohled nad finančním trhem v kontextu reformy dohledu v Evropské unii
Název práce v češtině: Dohled nad finančním trhem v kontextu reformy dohledu v Evropské unii
Název v anglickém jazyce: Supervision over financial market in the context of the supervisin reform
in the European Union
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.12.2010
Datum zadání: 01.12.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.01.2012
Datum a čas obhajoby: 23.01.2012 08:00
Místo konání obhajoby: 323
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:30.11.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.01.2012
Oponenti: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK