Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mimomanželská a manželská plodnost v České republice a mezinárodní srovnání. Trendy, faktory a postoje
Název práce v češtině: Mimomanželská a manželská plodnost v České republice a mezinárodní srovnání.
Trendy, faktory a postoje
Název v anglickém jazyce: Nonmarital and marital fertility in the Czech Republic
and from international perspective. Trends, patterns and attitudes
Klíčová slova: manželská plodnost, mimomanželská plodnost, dekompozice, úhrnná plodnost, hodnotové orientace
Klíčová slova anglicky: marital fertility, nonmarital fertility, decomposition, total fertility rate, value orientation
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.11.2012
Datum zadání: 25.01.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2014
Oponenti: Ing. Jaroslav Kraus, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Základním cílem práce je popsat vývojové trendy manželské a mimomanželské plodnosti v České republice včetně popisu historického vývoje počtu a podílu dětí narozených mimo manželství. Součástí práce bude i popis vývoje manželské a zejména mimomanželské plodnosti v Rakousku. Rovněž bude využity pokročilejší metody demografické analýzy, konkrétně dekompozice. a vícerozměrné statistické metody - shluková a faktorová analýza.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main goal of this work is to describe trends in marital and extra-marital fertility in the Czech Republic, including a description of the historical development of the number and proportion of children born outside marriage. Part of the work will be a description of the development of marriage and marital fertility especially in Austria. It will also be used more advanced methods of demographic analysis, namely decomposition and multivariate statistical methods - cluster and factor analysis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK