Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pozdní mateřství z demografického pohledu (na příkladu České a Slovenské republiky)
Název práce v češtině: Pozdní mateřství z demografického pohledu (na příkladu České a Slovenské republiky)
Název v anglickém jazyce: Late matherhood from demographic point of view (example of The Czech and Slovak Republic)
Klíčová slova: pozdní mateřství, plodnost, Česká republika, Slovenská republika, logistická regrese
Klíčová slova anglicky: late motherhood, late maternity, fertility, Czech Republic, Slovak Republic, logistic regression
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.12.2010
Datum zadání: 14.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2012
Oponenti: RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Změny v reprodukčním chování populací České a Slovenské republiky se odrazily ve věkové skladbě žen v době narození dítěte. Významně roste zvláště podíl starších žen. Práce se zaměří na strukturální změny věkové skladby právě starších žen (ve věku nad 35 let) v delší časové perspektivě.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK