Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj konceptu ekologické stopy
Název práce v češtině: Vývoj konceptu ekologické stopy
Název v anglickém jazyce: Development of concept of ecological footprint
Klíčová slova: celková produkce ekosystémů, ekologická stopa, fotosystéza, koncept ekologické stopy, primární produkce, služby ekosystémů
Klíčová slova anglicky: ecological footprint, ecological footprint concept, ecosystem services, overall ecosystem production, photosynthesis, primary production
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.12.2010
Datum zadání: 18.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2011
Oponenti: Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc.
Předběžná náplň práce
Ekologická stopa představuje jednu z významných koncepcí pro stanovení míry, v jaké lidé (jednotlivec, obec, stát nebo planeta) odčerpávají produkty a služby přírody. Je to velmi názorný postup, jehož výsledek ve formě počtu hektarů nezbytných pro zajištění daného nebo předpokládaného způsobu života je obecně srozumitelný a náležitě výmluvný. Hodnocení ekologické stopy je stále více rozšířeno ve vědeckých publikacích i při hodnocení konkrétních poměrů daných lokalit. Stále se také rozvíjejí metody hodnocení. Práce probere 7 kategorií pro výpočet globální ekologické stopy. Výsledná hodnota ekologické stopy vyjádřená v tzv. globálních hektarech je založena na stanovení produktivity 6 hlavních složek: plodiny, traviny, lesy, vodstva, zastavěné plochy a plochy lesů nezbytné pro pohlcování emitovaného CO2. Je evidentní, že použité hodnoty produkce rostlin v jednotlivých oblastech významně mohou modifikovat konečnou hodnotu ekologické stopy. Předmětem bakalářské práce je přehled literatury zahrnující stručnou historii koncepce ekologické stopy a literární přehled principů i dosavadních aplikací.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK