Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Karel Veliký a významné procesy v západní církvi jeho doby
Název práce v češtině: Karel Veliký a významné procesy v západní církvi jeho doby
Název v anglickém jazyce: Charlemagne and Significant Processes in the Western Church of His Epoch
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Vedoucí / školitel: doc. ThDr. Mgr. Ing. Kamila Veverková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.12.2010
Datum zadání: 01.12.2010
Datum a čas obhajoby: 23.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2012
Oponenti: prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK