Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Esaays on Corporate Bankruptcy
Název práce v češtině: Esaays on Corporate Bankruptcy
Název v anglickém jazyce: Esaays on Corporate Bankruptcy
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: CERGE (23-CERGE)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.08.2009
Datum zadání: 25.08.2009
Datum a čas obhajoby: 25.08.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.07.2010
Datum proběhlé obhajoby: 25.08.2010
Oponenti: Michelle J. White, Ph.D.
  prof. Laurent Weill
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK