Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Je tvorba hlíz řízena podobnými mechanismy jako kvetení?
Název práce v češtině: Je tvorba hlíz řízena podobnými mechanismy jako kvetení?
Název v anglickém jazyce: Do tuberization and flowering share common control mechanisms ?
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2014
Datum zadání: 11.12.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2015
Oponenti: RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Hana Ševčíková, Ph.D.
RNDr. Petra Mašková, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Brambor je třetí nejdůležitější potravinou, pěstovanou po celém světě. Přesto stále neznáme mechanismy řídící indukci tvorby hlízy a rané fáze tuberizace. Naproti tomu, další důležitý morfogenní proces – kvetení – je prozkoumaný velmi dobře. Oba tyto procesy sdílejí společný exogenní regulační faktor, kterým je délka dne. V poslední době se množí práce spekulující o společných rysech vnitřní regulace těchto dvou procesů, např. účast florigenu FT, „mytického hormonu kvetení“. Může mít regulace kvetení a tuberizace společné konzervované mechanismy? Na tuto a další otázky by měla odpovědět tato bakalářská práce.
Cílem navrhované práce je formou literární rešerše sumarizovat dostupné vědomosti o překryvu mechanismů účastnících se indukce zmíněných morfogenních procesů u bramboru.
Na tuto bakalářskou práci může navazovat práce diplomová zabývající se těmito procesy u bramboru ale i transgenního tabáku s urychleným nástupem kvetení. Práci je možno přizpůsobit požadavkům učitelského studia.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK