Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Stres endoplazmatického retikula a jeho význam pro rozvoj zánětu tukové tkáně
Název práce v češtině: Stres endoplazmatického retikula a jeho význam pro rozvoj zánětu tukové tkáně
Název v anglickém jazyce: Stress of endoplasmic reticulum and its role for the development
of adipose tissue inflammation
Klíčová slova: stres endoplazmatického retikula, zánět, tuková tkáň, obezita, cytokiny
Klíčová slova anglicky: stress of endoplasmic reticulum, inflammation, adipose tissue, obesity, cytokines
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lenka Rossmeislová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2010
Datum zadání: 30.11.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2011
Oponenti: Ing. Petra Janovská, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc.
Předběžná náplň práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK