Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evolučně-vývojové studium membránových proteinů
Název práce v češtině: Evolučně-vývojové studium membránových proteinů
Název v anglickém jazyce: Evolutionary-developmental study of membrane proteins
Klíčová slova: plazmatická membrána; cytoskelet; rostlinná buňka
Klíčová slova anglicky: plasma membrane; cytoskeleton; plant cell
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Stanislav Vosolsobě, Ph.D. - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2010
Datum zadání: 17.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.09.2013
Datum a čas obhajoby: 27.09.2019 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.06.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:11.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2019
Oponenti: prof. RNDr. František Baluška, DrSc.
  RNDr. Helena Štorchová, CSc.
 
 
Konzultanti: RNDr. Jan Petrášek, Ph.D.
RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK