Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 317)
Detail práce
  
Konverzie u sv. Augustína
Název práce v jazyce práce (slovenština): Konverzie u sv. Augustína
Název práce v češtině: Konverze u sv. Augustina
Název v anglickém jazyce: St. Augustine´s conversions
Klíčová slova: sv. Augustín, konverzia
Klíčová slova anglicky: St. Augustine, conversion
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.11.2010
Datum zadání: 29.11.2010
Datum a čas obhajoby: 15.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Vymedzenie základných pojmov práce
2. Aurelius Augustinus a jeho cesta konverzie
3. Filozofická konverzia
4. Konverzia vôle
5. Náboženská konverzia
Seznam odborné literatury
Augustinus, Aurelius, O boží obci (I, II), přeložila Julie Nováková, Praha: Karolinum, 2007
Augustinus, Aurelius, Vyznania, preložil Ján Kováč, 3. vyd., Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1948
Beierwaltes, Werner, "Křesťanství a platonismus", in: Křesťanství a filosofie (velké epochy), vyd. a přel. F. Karfík, Praha 1991, str. 10-32.
Hanuš, Jiří, Ivana Noble (eds.), Konverze a konvertité : sborník z mezioborového semináře o problematice náboženského obrácení, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009
Ivánka, Endre von, Plato christianus, přeložil Václav Němec, Praha: OIKOYMENH, 2003
James, William, Druhy náboženské zkušenosti, přeložil Josef Hrůša, Praha: Melantrich, 1930
Karfíková, Lenka, Milost a vůle podle Augustina, Praha: OIKOYMENH, 2006
Karfíková, Lenka, "Kontemplace u Augustina", in: Reflexe 7-8 (1992), str. 2-32.
Madec, Goulven, "Aurelius Augustinus. Křesťanství jako naplnění platonismu", in: Křesťanství a filosofie. Postavy latinské tradice, vyd. F. Karfík, V. Němec, F. Vilím, Praha 1994, str. 9-26.
Němec, Václav, "Novoplatónská reditio in se ipsum a konverze vůle podle Augustina", in: Reflexe 27 (2005), str. 25-49.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK