Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vliv hnízdní fidelity na reprodukční úspěšnost potápivých kachen
Název práce v češtině: Vliv hnízdní fidelity na reprodukční úspěšnost potápivých kachen
Název v anglickém jazyce: Effect of breeding fidelity on reproductive sukccess of diving ducks
Klíčová slova: hnízdní fidelita, polák velký, polák chocholačka, reprodukční úspěšnost
Klíčová slova anglicky: breeding site fidelity, Common Pochard, Tufted Duck, reproductive success
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Musil, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2010
Datum zadání: 26.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2014
Oponenti: doc. RNDr. David Hořák, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK