Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití magnetické susceptibility při studiu kontaminace půd
Název práce v češtině: Využití magnetické susceptibility při studiu kontaminace půd
Název v anglickém jazyce: Aplication of magnetic susceptibility in study of soil pollution
Klíčová slova: antropogenní ferimagnetika, magnetická susceptibilita, magnetické minerály
Klíčová slova anglicky: antropogenic ferimagnetics, magnetic susceptibility, magnetic minerals
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2010
Datum zadání: 29.11.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:29.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2012
Oponenti: RNDr. Tereza Nováková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
rešerše literatury, studium původních vědeckých prací, psaní textu
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
literature review, study of original scientific papers, text writing
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK