Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Gender v textech punkové skupiny Visací zámek
Název práce v češtině: Gender v textech punkové skupiny Visací zámek
Název v anglickém jazyce: Gender in the Lyrics of the Punk Band of Visací zámek, the Padlock
Klíčová slova: Gender, maskulinita, femininita, sociální konstruktivismus, punk, média, obsahová analýza
Klíčová slova anglicky: Gender, masculinity, femininity, social constructionism, punk, media, content analysis
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2010
Datum zadání: 29.11.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: PhDr. Hana Havelková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK