Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Nanismus. Patogeneze onemocnění se zvláštním zaměřením na genetické příčiny
Název práce v češtině: Nanismus. Patogeneze onemocnění se zvláštním zaměřením na genetické příčiny
Název v anglickém jazyce: Dwarfism. Pathogenesis with a special focus on genetic factors.
Klíčová slova: Nanismus, skeletální dysplázie, mikromelie, chondrocyt, mutace
Klíčová slova anglicky: Nanism, skeletal dysplasia, micromelia, chondrocyte, matation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2010
Datum zadání: 11.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:27.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2012
Oponenti: MUDr. Anna Křepelová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK