Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika ašwá´íját v současném Egyptě. Vznik, současný stav a perspektivy řešení.
Název práce v češtině: Problematika ašwá´íját v současném Egyptě. Vznik, současný stav a perspektivy řešení.
Název v anglickém jazyce: The issue of ashwaiyat in contemporary Egypt. Beginning, present situation and possibilities of solution.
Klíčová slova: Egypt, Káhira, ašwá´íját, neoficiální oblasti, nelegální výstavba, chudoba, Manšíjat Násir, zabbálín, Saft al-Laban, Města mrtvých, rozvojové programy, participační rozvojový program
Klíčová slova anglicky: Egypt, Cairo, ashwaiyat, informal areas, illegal construction, poverty, Manshiet Nasser, zabaleen, Saft al-Laban, City of the Dead, development programs, participatory urban upgrading
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2010
Datum zadání: 29.11.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 23.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Karel Keller
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je analýza problému ašwá'íját z historicko-sociální perspektivy. Kromě zhodnocení současného stavu a ekonomických a sociálních potíží, s nimiž se obyvatelstvo ašwá'íját potýká, je smyslem diplomové práce nalézt modely řešení akceptovatelné úřady a obyvateli těchto oblastí.
Seznam odborné literatury
al-Adawí, Muhammad. al-Ašwá'íját wa'l-amn al-bašarí (Neoficiální oblasti a lidská bezpečnost). Káhira: Dár Misr al-mahrúsa, 2007.
Davis, Mike. Planet of Slums. New York: Verso Books, 2006.
Soliman, Ahmed Mounir; De Soto, Hernando. A possible way out: formalizing housing informality in Egyptian cities. Lanham, Maryland: University Press of America, 2004.
Zprávy OSN o stavu světového osídlení
webové stránky ministerstev
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK