Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Biologické a s biologií související koncepce agrese se zvláštním přihlédnutím k její hormonální regulaci.
Název práce v češtině: Biologické a s biologií související koncepce agrese se zvláštním přihlédnutím k její hormonální regulaci.
Název v anglickém jazyce: Biological and related theories of aggression and its humoral regulation
Klíčová slova: agrese, rešerše, testosteron, hypotéza výzvy, bazální model
Klíčová slova anglicky: aggression, review, testosterone, challenge hypothesis, basal model
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2010
Datum zadání: 28.11.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:03.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2013
Oponenti: doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
vypracovat historický přehled teorie vzniku agrese u lidí počínaje knihou K.Lorenze Das sogenannte Böse (1963) do současné doby a ověřit tyto koncepce prakticky v rámci školy pro mládež s poruchami chování pomocí stadardních metod humánní etologie a endokrinologie
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
elaboration of a historical review of human aggression theories, beginning from Konrad Lorenz´s book On agression , and the practical testing of these theoretical conclusions in a school for childern with behavioral disorders by means of human ethology and endocrinology
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK