Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv stravování ve fast foodech na dětskou obezitu
Název práce v češtině: Vliv stravování ve fast foodech na dětskou obezitu
Název v anglickém jazyce: The influence of eating at fast food´s on children´s obesity
Klíčová slova: Obezita, zdravá výživa, pohyb, reklama, rodina, civilizační nemoci
Klíčová slova anglicky: Obesity, healthy food, motion, advertising, family, diseases of civilization
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2014
Datum zadání: 30.01.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.03.2015
Datum a čas obhajoby: 09.09.2015 09:15
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Bio - medicínské vymezení problematiky - definice, etiologie, diagnostika, léčba a možnosti prevence (literární rešerže).

2. Problematika obezity v ČR a jiných zemích

3. Vlastní výzkumná sonda.

4. Doporučení pro praxi.
Seznam odborné literatury
1.ADAMKOVÁ, V. Obezita : příčiny, typy, rizika, prevence a léčba. 1. vyd. Brno : Facta Medica, 2009. 122 s. ISBN 978-80-904260-5-4.
2.HAINEROVÁ, I. Dětská obezita : průvodce ošetřujícího lékaře. 1. vyd. Praha : Maxdorf, 2009. 114 s. ISBN 978-80-7345-196-7.
3.MARTÍNEK, K. Obezita, nadváha : od teorie k praxi. 1. vyd. Hradec Králové : Garamon, 2008. 151 s. ISBN 978-80-86472-37-9.
4.MARTÍNEK, K. Obezita, nadváha : od teorie k praxi. 1. vyd. Hradec Králové : Garamon, 2008. 151 s. ISBN 978-80-86472-37-9.
5.MÜLLEROVÁ, D. Obezita : prevence a léčba. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2009. 261 s. ISBN 978-80-204-2146-3.
6.PAŘÍZKOVÁ, J. ; LISÁ, L. Obezita v dětství a dospívání : terapie a prevence. 1. vyd. Praha : Galén, 2007. 239 s. ISBN 978-80-7262-466-9.
7.VÍTEK, L. Jak ovlivnit nadváhu a obezitu. 1. vyd. Praha : Grada, 2008. 148 s. ISBN 978-80-247-2247-4.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je v teoretické části shrnout dostupné materiály týkající se vzniku, dědičnosti, rizik, omezení a léčby nemoci nazývané diabetes mellitus. Vlastním cílem práce je poukázání na možné faktory vzniku právě této nemoci, která postihuje velké procento dětí a dospělých, a také zmínit možnou prevenci. Nastínit možná doporučení ve stravování dětí a v jejich trávení volnočasových aktivit.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK