Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Trendy koncentrací přízemního ozonu na Severní polokouli
Název práce v češtině: Trendy koncentrací přízemního ozonu na Severní polokouli
Název v anglickém jazyce: Trends of ambient ozone in the Northern hemisphere
Klíčová slova: ozon, koncentrace, trendy
Klíčová slova anglicky: ozone, concentration, trends
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Iva Hůnová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.11.2010
Datum zadání: 26.11.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:16.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2011
Oponenti: RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Má práce se bude soustřeďovat na problematiku výskytu troposférického neboli přízemního ozonu. Tato problematika je v současnosti velmi aktuální především z toho důvodu, že jeho zvyšování v atmosféře vede ke zvyšování skleníkového efektu, jelikož je ozon skleníkovým plynem. Skleníkový efekt je do jisté míry způsobován přirozenými procesy v přírodě, jako je například vulkanická činnost, na straně druhé je ale tento efekt silně ovlivňován antropogenní činností. Týká se to především využívání kosmetických výrobků, pokročilosti průmyslové výroby a jiné.
Proto bych chtěla svou práci směřovat na průzkum ze kterého by bylo patrné, jaká lidská činnost nejvíce způsobuje skleníkový efekt a zda je šance na jakoukoli změnu, která by z globálního hlediska byla schopna tento problém efektivně vyřešit.
Dále bych se chtěla zaměřit na vývoj troposférického ozonu v jednotlivých zemích na severní polokouli a vysvětlit jeho pokles či nárůst, včetně toho co je toho příčinou.
V současnosti je přízemní ozon velmi široce spojován s Čínou a zdá se, že Čína se svou průmyslovou výrobou, která se stále více a více rozšiřuje je dosti zřetelnou hrozbou pro nadcházející generace. I na toto je potřeba vzít důraz.
Výskytem a nárůstem troposférického ozonu jsem se rozhodla podrobně zabývat hlavně pro jeho negativní účinky na lidské zdraví. Podle Evropské agentury pro životní prostředí je nadlimitním koncentracím ozonu vystaveno 6 z 10 obyvatel evropských měst.
V rozsáhlých oblastech střední a jižní Evropy koncentrace dokonce překračují kritické hodnoty pro negativní účinek na lesy a zemědělské plodiny (odplavuje chlorofyl z listů). Ozon je totiž vysoce fytotoxický.
Myslím, že toto téma je velice zajímavé a jeho problematika velice aktuální.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK