Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Skupinové a komunitní formy práce ve výchovném zařízení
Název práce v češtině: Skupinové a komunitní formy práce ve výchovném zařízení
Název v anglickém jazyce: Group and Community Methods in the Residential Institute".
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Iva Strnadová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.11.2010
Datum zadání: 26.11.2010
Datum a čas obhajoby: 04.02.2011 10:00
Místo konání obhajoby: místnost č. 457, katedra speciální pedagogiky PedF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:07.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 04.02.2011
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
Oponenti: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK