Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Comparison of Fully Software and Hardware Accelerated XML Processing
Název práce v češtině: Srovnání softwarového a hardwarově akcelerovaného zpracování XML dat
Název v anglickém jazyce: Comparison of Fully Software and Hardware Accelerated XML Processing
Klíčová slova: XML, XSLT, Zabezpečení XML, XML Benchmark, XML Firewall
Klíčová slova anglicky: XML, XSLT, XML Security, XML Benchmark, XML Firewall
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.11.2010
Datum zadání: 23.11.2010
Datum a čas obhajoby: 14.03.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.12.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:23.11.2010
Datum proběhlé obhajoby: 14.03.2011
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK