Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reklama značky - prohlubování rozdílu mezi značkou a produktem
Název práce v češtině: Reklama značky - prohlubování rozdílu mezi značkou a produktem
Název v anglickém jazyce: Brand Advertising - The Widening Difference between Brand and Product
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Kreativní modul (24-CR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zdeněk Křížek
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.12.2010
Datum zadání: 01.12.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2011
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: PhDr. Daniel Říha, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK