Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Systémové píky v čipové elektroforéze
Název práce v češtině: Systémové píky v čipové elektroforéze
Název v anglickém jazyce: System peaks in chip electrophoresis
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.11.2010
Datum zadání: 26.11.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2011
Oponenti: prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK