Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Studium působení neurosteroidů na NMDA podtyp glutamátových receptorů.
Název práce v češtině: Studium působení neurosteroidů na NMDA podtyp glutamátových receptorů.
Název v anglickém jazyce: Study of neurosteroid effect on the NMDA subtype of glutamate receptor.
Klíčová slova: NMDA receptor; neurosteroidy; inhibice; metoda terčíkového zámku; rekombinantní receptory; vazebné místo
Klíčová slova anglicky: NMDA receptor; neurosteroids; inhibition; patch-clamp technique; recombinant receptors; binding site
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.11.2010
Datum zadání: 30.11.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2012
Oponenti: doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Pomoci elektrofyziologickych a molekularne biologickych metod bude studovan vliv neurosteroidu na NMDA receptory s cilem charakterizovat molekularni mechnizmus jejich pusobeni a identifikovat vazebne misto
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK