Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pokročilé metody vizualizace endocytózy a exocytózy na plazmatické membráně rostlinné buňky
Název práce v češtině: Pokročilé metody vizualizace endocytózy a exocytózy
na plazmatické membráně rostlinné buňky
Název v anglickém jazyce: Advanced methods of endocytosis and exocytosis visualisation on plant cell membrane
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: Mgr. Matyáš Fendrych, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2010
Datum zadání: 18.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2011
Oponenti: RNDr. Jana Krtková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Ivan Kulich, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK