Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Valná hromada akciové společnosti
Název práce v češtině: Valná hromada akciové společnosti
Název v anglickém jazyce: The General Meeting of a joint stock company
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.12.2007
Datum zadání: 04.12.2007
Datum a čas obhajoby: 23.11.2010 00:00
Místo konání obhajoby: 337
Datum odevzdání elektronické podoby:13.09.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:13.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 23.11.2010
Oponenti: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK