Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah mravenců k primární vegetační sukcesi na skládkách průmyslových odpadů
Název práce v češtině: Vztah mravenců k primární vegetační sukcesi na skládkách průmyslových odpadů
Název v anglickém jazyce: Ants and primary vegetation succession on abandoned industrial-waste deposits
Klíčová slova: skládky průmyslových odpadů, opuštěné rudní odkaliště, primární sukcese vegetace, druhová diverzita, kolonizace mravenci, myrmekochorie
Klíčová slova anglicky: industrial-waste deposits, abandoned tailings containment, primary vegetation succession, species diversity, colonization by ants, myrmecochory
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2010
Datum zadání: 10.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2012
Oponenti: Mgr. Michal Holec, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Předběžná náplň práce
Opuštěné skládky průmyslových odpadů (kam spadají například i stará rudní odkaliště či výsypky u povrchových dolů) představují svými podmínkami dosti specifické a mnohdy ve více směrech extrémní stanoviště. V kulturní krajině poskytují však i jedinečnou příležitost studia primární sukcese. Práce se zaměřuje na opuštěné a nerekultivované manganorudní odkaliště ve Chvaleticích. Toto odkaliště reprezentuje plochy notně extrémní, ať již hodnotou pH, místy velmi silným zasolením či přehříváním za slunných letních dnů. Stáří odkaliště je přibližně 37 let, během nichž se postupně a pomalu snižovala extremita substrátu. Avšak i dnes si plocha stále zachovává nepříznivé vlastnosti pro kolonizaci dalšími druhy rostlin a živočichů. Porovnáním současných výsledků se studií z roku 2001 by se měl ukázat celkový posun sukcese na odkališti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Abandoned industrial-waste deposits (incl. fly ash or tailings ponds) represent very specific and mostly extreme habitat conditions. They offer unique opportunity to study primary succession in cultural landscape. The aim of this work is to map the colonization of different successional stages of vegetation by ants after years of abandonment of ore-waste deposits in Chvaletice (Eastern Bohemia, CR). Substrate of the material deposited here shows extreme properties, such as low pH, overheating of the open surface, salinization etc. Myrmecochory is assumed as one of the mechanisms supporting increase of plant diversity during vegetation succession. Observation and monitoring of ant- and plant diversity in different microhabitats will enable to enlight relationships between colonization abilities of both groups of organisms and experiments with periodical offer of plant seeds to particular ant species (in surroundings of their nests) will to know the selective preferences of ants.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK