Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Komplexy 2,6-bis[(N-methylpiperazin-1-yl)methyl]-4-formyl fenolu
Název práce v češtině: Komplexy 2,6-bis[(N-methylpiperazin-1-yl)methyl]-4-formyl fenolu
Název v anglickém jazyce: Complexes of 2,6-bis[(N-methylpiperazine-1-yl)methyl]-4-formyl phenol
Klíčová slova: dvojjaderný komplex, receptory pro anionty, UV-VIS spektroskopie, krystalové struktury, měďnaté komplexy, palladnaté komplexy
Klíčová slova anglicky: Dinuclear complex, Receptors for anions, UV-VIS spectroscopy, X-ray structure determination, Copper(II) complexes, Palladium(II) complexes
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra anorganické chemie (31-240)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2010
Datum zadání: 25.11.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:14.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2012
Oponenti: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK