Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Charakter umělé potratovosti v České republice, Francii, Itálii a Švédsku
Název práce v češtině: Charakter umělé potratovosti v České republice, Francii, Itálii a Švédsku
Název v anglickém jazyce: Patterns of induced abortion in the Czech Republic, France, Italy, and Sweden
Klíčová slova: umělé přerušení těhotenství, antikoncepce, postoje k interrupcím
Klíčová slova anglicky: induced abortion, contraception, attitudes towards abortion
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2010
Datum zadání: 21.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2013
Oponenti: doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK