Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Polohové a klimatické faktory ovlivňující morfologické charakteristiky polygonů ledových klínů arktické zóny
Název práce v češtině: Polohové a klimatické faktory
ovlivňující morfologické charakteristiky polygonů ledových klínů arktické zóny
Název v anglickém jazyce: Geomorphologica and climatic factors influencing morphological features of ice wedge polygons in arctic zone
Klíčová slova: ledové klíny, morfologie, klima, arktická zóna
Klíčová slova anglicky: ice-wedge, morphology, climate, Arctic zone
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.11.2010
Datum zadání: 24.11.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:17.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2012
Oponenti: Mgr. Ondřej Marvánek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je determinovat vliv polohových a klimatických charakteristik (zejména větru jako distributoru sněhu a eolického materiálu) na povrchovou (vnější) morfologii polygonů ledových klínů a jejich odraz ve vnitřní struktuře ledových klínů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK