Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Morfologické typy údolních sítí
Název práce v češtině: Morfologické typy údolních sítí
Název v anglickém jazyce: Morphology of valley networks
Klíčová slova: údolí, morfologie, údolní síť
Klíčová slova anglicky: valley, morphology, valley networks
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.11.2010
Datum zadání: 24.11.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2011
Oponenti: RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je definovat morfologické typy údolních sítí a určení jejich vztahu ke genetickým procesům, resp. genetické typizaci reliéfu. Určení a zdůvodnění vhodných morfometrických kritérií pro morfologickou typizaci údolních sítí, resp. analogií při morfologické typizaci i jiných typů sítí (např. patterned groud aj.). Úkolem je s?využitím DMÚ 25 a zdrojů DPZ se pokusit morfometricky charakterizovat údolní síť pískovcového reliéfu vybrané části kokořínské oblasti.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK