Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Práce českých hermetiků z 30. let 20. století
Název práce v češtině: Práce českých hermetiků z 30. let 20. století
Název v anglickém jazyce: Works of the Czech hermetical scientists of the nineteenthirties
Klíčová slova: Hermetismus, alchymie, astrologie, magie, Universalia.
Klíčová slova anglicky: The hermetic, the alchemy, the astrology, the magic, the Universalia.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: Mgr. Markéta Dvořáková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.11.2010
Datum zadání: 24.11.2010
Datum a čas obhajoby: 12.09.2011 00:00
Místo konání obhajoby: R 250
Datum odevzdání elektronické podoby:17.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK