Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evropský platební rozkaz a evropské řízení o drobných pohledávkách
Název práce v češtině: Evropský platební rozkaz a evropské řízení o drobných
pohledávkách
Název v anglickém jazyce: European Order for Payment and European Small Claims
Procedure
Klíčová slova: evropský platební rozkaz, evropské řízení o drobných nárocích
Klíčová slova anglicky: european order for payment, european small claims procedure
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.11.2010
Datum zadání: 22.11.2010
Datum a čas obhajoby: 03.12.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.11.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:22.11.2010
Datum proběhlé obhajoby: 03.12.2010
Předběžná náplň práce
Tématem disertační práce je evropský platební rozkaz a evropské řízení o drobných pohledávkách. Oblastí zkoumání jsou tedy zejména dvě evropská nařízení z oblasti evropského mezinárodního práva procesního, a to (i) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu a (ii) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích. Starší překlad ?evropské řízení o drobných pohledávkách? věcně odpovídá současnému oficiálnímu překladu ?evropské řízení o drobných nárocích?.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The topic of my dissertation work is European Order for Payment and European Small Claims Procedure. In particular, I examine two European regulations relating to European private international law: (i) Regulation (EC) No 1896/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 creating a European order for payment procedure and (ii) Regulation (EC) No 861/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 establishing a European Small Claims Procedure. An older Czech translation of the term ?European Small Claims Procedure? (Evropské řízení o drobných pohledávkách) essentially corresponds to the current official Czech translation (Evropské řízení o drobných nárocích).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK