Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reorganizace jako sanační forma řešení úpadku
Název práce v češtině: Reorganizace jako sanační forma řešení úpadku
Název v anglickém jazyce: Reorganization as a restoring form of insolvency
Klíčová slova: Insolvenční řízení, reorganizace, úpadek
Klíčová slova anglicky: Insolvency proceedings, Reorganisation, Bankruptcy
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Tomáš Pohl
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.11.2010
Datum zadání: 24.11.2010
Datum a čas obhajoby: 20.09.2011 11:30
Místo konání obhajoby: v m.č. 229
Datum odevzdání elektronické podoby:30.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2011
Oponenti: prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce je zaměřená na reorganizaci jako sanační způsob řešení úpadku, zejména s ohledem na skutečnost, že insolvenční právo nabylo nadůležitosti v důsledku ekonomických dopadů světové hospodářské krize z let 2007 až 2009.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The final thesis analyses reorganisation as a method of a non-liquidatuon solution of bankruptcy with all respect to rising importance of insolvency consequent upon impacts of the global economic crise from years 2007 to 2009.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK