Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Etika ve Starém Zákoně
Název práce v češtině: Etika ve Starém Zákoně
Název v anglickém jazyce: Old Testament Ethics
Klíčová slova: Bůh, etika, Starý zákon, principy, křesťanská etika, vděčnost, imitace, etické typy, přirozený zákon, Izrael
Klíčová slova anglicky: God, ethics, Old Testament, principles, Christian Ethics, gratefullness, imitation, ethical types, natural law, Israel
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra biblistiky (28-02)
Vedoucí / školitel: doc. Jiří Beneš, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2011
Datum zadání: 03.11.2011
Datum a čas obhajoby: 21.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2012
Oponenti: ThDr. Eva Vymětalová Hrabáková, Th.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
a) prameny
Písmo Svaté Starého a Nového zákona, Český ekumenický překlad. Praha: Biblická společnost, 2009
Barton, John. Understanding Old Testament Ethics, Approaches and Explorations. WJK, Kentucky, 2003
Birch, Bruce C. Let Justice Roll Down, The Old Testament Ethics and Christian Life. Kentucky: Westminster/John Knox Press, 1991
Javornický, David. Etické typy v etice knihy Přísloví. Praha: Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2003.
Kaiser, Walter C. Toward Old Testament Ethics. Zondervan, 1991
Wright, Christopher, J.H. Old Testament Ethics for the People of God. Nottingham: IVP, 2009
Wright, Christopher. Living as the People of God. IVP, 1983
Wright, Christopher. Walking in the Ways of the Lord. Apollos, 1995

b) sekundární literatura
Barton, John. Etika a Starý zákon. Jihlava: Mlýn, 2006
Beneš, Jiří. Desítka, Desatero aneb deset slov o Bohu a člověku. Praha: Návrat domů, 2008
Bruggemann, Walter. Theology of the Old Testament. Minneapolis: Fortress Press, 1997
Grenz, Stanley. Theology for the Community of God. Cambridge: Broadman & Holman Publishers, 1994

c) užité encyklopedie a slovníky
Balz & Schneider (eds.). Exegetical Dictionary of the New Testament, Vol. 1. Grand Rapids: Eerdmans, 1999
Douglas, J.D. (ed.). Nový Biblický slovník. Praha: Návrat, 2009
Freedman (ed.). The Anchor Bible Dictionary. New York: Doubleday, 1992
Gill, Robin (ed.). The Cambridge Companion to Christian Ethics. Cambridge: Cambridge University Press, 2001
Grudem, Wayne. Systematic Theology. Leicester: Inter-Varsity Press, 1994
Mc Grath, Alistair (ed.). Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení. Praha:
Návrat, 2001
Novotný, Adolf. Biblický slovník. Praha: Kalich, 1956
Sakenfeld (ed.). The New Interpreters Dictionary of the Bible. Nashville: Abingdon, 2009
Vanhoozer (ed.). Dictionary for Theological Interpretation of the Bible. Grand Rapids: Baker Academic, 2005
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK