Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zásady bezpečnostních opatření pořadatelů na sportovní akci bez účasti policie ČR.
Název práce v češtině: Zásady bezpečnostních opatření pořadatelů na sportovní akci bez účasti policie ČR.
Název v anglickém jazyce: Principles of safety measures of sports events organizers without the involvement of police
Klíčová slova: bezpečnost, pořadatel, sportovní akce, policie
Klíčová slova anglicky: safety, organizer, sports events, police
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Vedoucí / školitel: Ing. Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.05.2011
Datum zadání: 25.01.2012
Datum a čas obhajoby: 09.05.2012 15:15
Místo konání obhajoby: KTUS FTVS Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:27.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 09.05.2012
Oponenti: Ing. Mgr. Josef Vilášek
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Studium dostupných studijních pramenů
2. Rešerše získaných studijních pramenů
3. Analytické uspořádání problému
4. Popis opatření
5. Diskuse o problému
6. Závěr
Seznam odborné literatury
1) BEDŘICH, L. Fotbal – rituální hra moderní doby. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita.,
2006. 196s. ISNB 80-210-3927-2
2) GUT, K. 100 let českého hokeje. 1. Vyd. Praha: AS PRESS, 2008. 349 s. ISBN 978-80-903552-4-8
3) KOSTKA, V. Moderní hokej. Praha: Olympia, 1984
4) BÍLEK, F., a kol. Turistika mládeže. Praha: Olympia, 1971. 255 s. ISBN 27-041-78.
5) KOSTKA, V., BUKAČ, L., ŠAFAŘÍK, V. Teorie a didaktika ledního hokeje. Praha: Univerzita Karlova, 1981.
6) MACHO, M. Fotbal vášeň 20. Století. 1. Vyd., Praha: Brána, 1996. 448s. ISBN 80-85946 27-0
7) MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni:evropská dimenze subkultury. 1. VYD. Brno: Centrum strategických studií a Barrister & Principál, 2004. ISBN 80-903333-0-3
8) NAVARA, M. a kol. Kopaná: teorie a didaktika. 1. vyd. Praha: St. ped. Nakl., 1986. 181s
9) PERIČ, T. Lední hokej: Trénink budoucích hvězd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2002. 128s
10) RADNEDGE, K. Velká encyklopedie kopaná. Přeloženo z anglického vydání Encyclopedia of Soccer. Praha: Svojtka a Vašut, 1997. 256s. ISBN 80-7180-188-7
11) SÁBL, V., SIGMUND, S., GUT, K. Kniha o československém hokeji. 1. Vyd. Praha: Olympia, 1969. 251s
12) SEKOT, A. Sociologie sportu. Brno MU: Paido, 2006. 410s. ISBN 80-7315-132-4
13) SMOLÍK, J., Fotbalové Chuligánství. Historie, teorie a politizace fenoménu. Karlovy Vary: Z. Plachý. 2008. 280s. ISBN 978-8-903556-3-7
14) ŠÁLEK, J. Český fotbal. 1 vyd. Praha: Olympia, 2000. 7-14 s.
15) ŠEVČÍK, J. Králové ligového trůnu. Vyd. Praha: Lidpress, 2004. 18s.
16) VOTÍK, J. Trenér fotbalu „B“ UEFA licence. Druhé vydání. Praha: OLYMPIA, 2005. 264s.ISBN 80-7033-921-7
Elektronické zdroje:
1) URL1:< http:// is.muni.cz/th/319835/fsps_b/BP.doc > [20.1.2012]
2) URL2:<http://a-snakes.webnode.cz/zajimavosti-ze-sportu/nejoblibenejsi-sporty-v-cr/>
[20.1.2012]
3) URL3:< http:// policie.cz/clanek/spoluprace-mezi-cmfs-a-policii-cr.aspx> [21.1.2012]
4) URL4:< http:// policie.cz/soubor/01-manual-pro-fotbalove-kluby.aspx> [21.1.2012]
5) URL5:< http:// nv.fotbal.cz/assets/files/16235/Projekt_2012.pdf > [20.1.2012]
6) URL6:< http:// nv.fotbal.cz/cmfs/Legislativa/index.php> [20.1.2012]
7) URL7:< http:// mvcr.cz/clanek/kriminalita-146433.aspx> [22.1.2012]
8) URL8:< http:// historie.hokej.cz/index.html > [21.1.2012]
9) URL9:<http://szs.cz/images/zpravodaje/31/ekonomika_chlazení_celkem.pdf> [22.1.2012]
10) URL10:< http:// kluziste.cz/zimni-stadiony/ > [21.1.2012]
11) URL11: <http://firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/jak-se-zachovat-pri-uniku-nebezpecne-
látky> [22.1. 2012]
12) URL12:<http://ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2012/bezpecnost-vyuzivani-
cpavku-na-zimnich-stadionech> [22.1. 2012]
13) URL13:<http://prometheus.vsb.cz/materialy/metodikaJPO_ amoniak.pdf> [22.1. 2012]
14) URL14:< http://cslh.cz/text/121-stanovy-a-rady.html> [21.1.2012]
15) URL15:< http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/rs_atlantic/mvcr/575/24805.html[22.1.2012]
16) URL16:<http://hooligans-fotbal.blogspot.com/2008/06/4-fotbalov-chulignstv-v-esk-
republice.html [20.1.2012]
17) URL17:< http://www.msmt.cz/sport/zakon-o-podpore-sportu> [22.1.2012]
18) URL18:< http://www.cstvopava.cz/oscstv-informace-pro-vas-navstevni-rad> [23.1.2012]
19) URL19:< http://mvcr.cz> [22.1.2012]
20) URL20:<http://www.mvcr.cz/clanek/zavedeni-trestu-zakazu-vstupu-na-sportovni-kulturni-
a-jine-spolecenske-akce.aspx> [22.1.2012]
21) URL21:< http://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=21549310&doctype=ART&>
[26.1.2012]
22) URL22< http://www.fcb.cz/karta-fanouska-fcb/ > [20.1.2012]
23) URL23:< http://www.policiecr.info/> [22.1.2012]
24) URL24:<http://www.policie.cz/clanek/o-nas-policie-ceske-republiky-policie-ceske-
republiky.aspx> [26.1.2012]
25) URL25:< http://hzscr.cz> [22.1. 2012]

26) URL26:< http://is.muni.cz/do/fsps/e-learning/kapitolysportmed/pages/12-zabezp-akce.
html> [21.1.2012]
27) URL27:< http://www.policie.cz/clanek/urad-sluzby-kriminální-policie-a-vysetrování.
aspx> [26.1.2012]
28) URL28:<http://www.rozmery- velikosti.cz/fotbal.htm> [26.1.2012]
29) URL29: < http://www.hokej.wz.cz/Pravidla/hriste.html> [26.1.2012]
30) URL30: < http:// policie.cz/soubor/01-manual-pro- fotbalove-kluby.aspx> [26.1.2012]
Předběžná náplň práce
Název: Zásady bezpečnostních opatření pořadatelů na sportovních akcích bez účasti Policie ČR

Cíle: Cílem této práce je popis bezpečnostních opatření pořadatelů na sportovních akcích.

Metody: Diplomová práce teoretického stylu je zaměřena na vyhledávání dostupných studijních pramenů a jejich rešerší, jejich porovnání a sepsání souhrnu bezpečnostních opatření pořadatelů.

Výsledky: Práce popisuje činnost pořadatelů na sportovních akcích a bezpečnostní opatření, která musí být zajištěna pořadateli před každým sportovním utkáním. Práce obsahuje vývoj obou vybraných sportů, popis diváckého násilí a skupin, které se na diváckém násilí nejčastěji podílí.

Klíčová slova: bezpečnost, pořadatel, sportovní akce, násilí, divák
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Title: Principles of safety measures of sports events organizers without the involvement of police

Objectives: The aim of this thesis is a description of security measures at sporting events organizers.

Methods: The thesis theoretical style is focused on searching for available sources of study and research, and writing their summary comparing safety measures of the organizers.

Results: This work describes the activities of the organizers of sports events and precautions that must be provided prior to each sports organizer game. The work includes development of both selected sports, a description of spectator violence and groups on spectator violence most often involved.

Keywords: safety, organizer, sports events, violence, viewer
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK