Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Polská menšina na Těšínsku (Československo-polský spor o území Těšínska v letech 1918-1920)
Název práce v češtině: Polská menšina na Těšínsku (Československo-polský spor o území Těšínska v letech 1918-1920)
Název v anglickém jazyce: The Polish minority in the region of western Cieszyn Silesia (The Polish-Czechoslovak conflict over Teschen in years 1918-1920)
Klíčová slova: Těšínsko, spor, Sedmidenní válka, Polsko, Československo
Klíčová slova anglicky: Teschen, conflict, Seven day war, Poland, Czechoslovakia
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Pargač, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.11.2010
Datum zadání: 24.11.2010
Datum a čas obhajoby: 13.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:20.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Tereza Hejzlarová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Má diplomová práce pojednává o sporu mezi Československem a Polskem o území Těšínska v letech (1918-1920).
Po ukončení první světové války vznikly dva nové nástupnické státy, které začaly projevovat velký zájem o toto území. Hlavní důvody zájmu ze strany Československa byly především ekonomické,
strategické, ale také historické. Polsko jako hlavní důvod k získání tohoto území uvádělo příčiny etnické. V roce 1919 došlo k válce mezi těmito státy (tzv. Sedmidenní válka). Celý tento spor byl
ukončen v roce 1920 na konferenci v belgickém Spa, kde byly stanoveny konečné hranice území.
Seznam odborné literatury
Česká literatura

Slezsko v dějinách českého státu (sborník příspěvků z vědecké konference u příležitosti 50. výročí Slezského ústavu v Opavě). Opava 1998.
Gawrecki, D.: Politické a národnostní poměry v Těšínském Slezsku 1918-1938. Český Těšín 1999.
Jelínek, P.: Zahraničně-politické vztahy Československa a Polska 1918-1924. Opava 2009.
Káňa, O. – Pavelka, R.: Těšínsko v Polsko-československých vztazích 1918-1939. Ostrava 1970.
Martínek, V.: Utrpení lidu na Těšínsku. Těšín 1920.
Mečislav, B.: Očima Poláků. Opava 2010.
Jež, R. – Pindur, D.: Těšínsko v proměnách staletí. Český Těšín 2010.
Mohyla, P.: Svědkové českého práva na Těšínsko. Raškovice 1920.
Slezsko v Československo-polských vztazích 1918-1947. Slezský ústav České akademie věd. Opava 1991.
Šlachta, F.: Těšínsko: jeho první a druhé dělení. Karviná 1946.
Siwek, T.: Český Těšín polský? Czeski Cieszyn polski? Český Těšín 2002.
Kufová, I. : Minulost a současnost národnostních menšin na Těšínsku. Český Těšín 2001.
Siwek, T.: Česko-polská etnická hranice. Ostrava 1996.
Sokolová, G.: Češi, Slováci a Poláci na Těšínsku. Slezský ústav 1997.
Sokolová, G.: Soudobé tendence vývoje národností v ČSSR. Praha 1987.
Szymeczek, J.: Poláci na Těšínsku 1920-2000. Český Těšín 2002.
Kadlubiec, K. D.: Polská národní menšina na Těšínsku v ČR 1920-1995. Ostrava 1997.
Borák, M. – Gawrecki, J.: Nástin dějin Těšínska. Ostrava 1992.
Valenta, J.: Česko-polské vztahy v letech 1918-1920 a Těšínské Slezsko. Ostrava 1961.
Gawrecki, D.: Polská menšina v Československu 1918-1938. Historický ústav AV ČR. Praha 1999.
Kocích, M.: Slezsko a vznik Československé republiky. Opava 1969.
Pallas, L.: Jazyková otázka a podmínky vytváření národního vědomí ve Slezsku. Ostrava 1969.
Gawrecká, M.: Němci ve Slezsku 1918-1938. Opava 2002.
Sládek, M.: Němci v Čechách – německá menšina v českých zemích a Československu 1848-1946. Pragma 2002.
Szymeczek, J.: Poláci na Těšínsku. Český Těšín 2002.
Šnejdárek, J.: Pochoduj nebo zemři! Praha 1994 (2. vydání).

České články

Ondřeka, Z.: Těšínsko země známá i neznámá. Těšínsko 2007, roč. 50, s. 14-33.
Szelong, K.: Plebiscit a otázka sebeurčení těšínského obyvatelstva 1918-1920. Těšínsko 2001, č. 1, s. 6-17.
Valenta, J.: Arbitráž z 28. července 1920 po osmdesáti letech. Těšínsko 2001, č. 2, s. 12-26.
Borák, M.: Spor o Těšínsko a Karel Čapek. Těšínsko 2001, č. 2, s. 26-28.

Literatura v polském jazyce

Arnolda, S. – Manteuffl, T.: Historia Polski. Polska Akademia nauk. Warszawa 1972.
Zahradnik, S.: Korzenie Zaolzia. Warszawa 1992.
Kopcia, E.: Z Polsko-Czechoslowackiego sąsiedztwa, Studia i szkice. Katowice 1985.
Kamiński, M. K.: Konflikt polsko-czeski 1918-1921. Warszawa 2004.
Latinik, F. K.: Walka o Śląsk Cieszyński w r. 1919. Cieszyn 1934.
Długajczyk, E.: Polska konspiracja wojskowa na Śląsku Cieszyńskim w latach 1919-1920. Katowice 2005.
Chlebowczyk, J.: Nad Olza. Śląsk Cieszyński w wiekach XVIII., XIX., XX. Katowice 1971.
Danel, R.: Nadolzie zrywa okowy. Cieszyn 1998.
Malgorzata, M.: Religijnošč na pograniczu. Polacy na Zaolziu. Czieski Cieszyn 2006.
Kirkor-Kiedroniowa, Z.: Wspomnienia. Krakow 1988.

Články v polském jazyce

Mosty przez Olze. Zwrot 2008, č. 2, s. 38.
Rozpoznane pogranicze. Zwrot 2008, č. 3, s. 44.
Kolonie górnicze. Zwrot 2008,č. 3, s. 36.
Wiosna Ludów a Śląsk Cieszyński. Zwrot 2008, č.8, s. 24.
Zaolzie w XX wieku. Zwrot 2008, č. 11, s. 6.
Troche Polak, troche Czech. Zwrot 2008, č. 12, s. 4.
Czy tu jeszcze zyja Polacy. Zwrot 2010, č. 1, s. 34.
Doczekamy się chystej Olzy? Zwrot 2010, č. 6, s. 10.
W oczach cieszyniaków. Zwrot 2010, č. 7, s. 54.
Polacy na Zaolziu. Zwrot 2010, č. 12, s. 10.
Ślask Cieszyński – Nowe spojrzenie? Zwrot 2009, č. 1, s. 41.
Oswajanie Zaolzia. Zwrot 2009, č. 2, s. 38.
Ślask na mapach. Zwrot 2009, č. 4, s. 54.
Cieszyńsko – Zaolziańskie gniazdo. Zwrot 2007, č. 3, s. 32.
Wystawa „Polacy na Zaolziu“. Zwrot 2007, č. 5, s. 26.
Czesy i Polacy. Zwrot 2007, č. 8, s. 32.
Kultura pogranicza wyzwaniem dla etnologii. Zwrot 1995, č. 12, s. 9.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK