Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The role of angiotensin receptors in neuropathic pain
Název práce v češtině: Úloha angiotenzinových receptorů v modelu neuropatické bolesti
Název v anglickém jazyce: The role of angiotensin receptors in neuropathic pain
Klíčová slova: neuropatická bolest, neuroinflamace, aktivované astrocyty, SNL, tepelná hyperalgezie, mechanická alodynie, angiotensin II, AT1 receptor, losartan
Klíčová slova anglicky: neuropathic pain, neuroinflammation, activated astrocytes, SNL, thermal hyperalgesia, mechanical allodynia, angiotensin II, AT1R, losartan
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jiří Paleček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.11.2010
Datum zadání: 30.11.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2012
Oponenti: RNDr. Jan Krůšek, CSc.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK