Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Odborové rekreace v Československu v 50. a 60. letech 20. století
Název práce v češtině: Odborové rekreace v Československu v 50. a 60. letech 20. století
Název v anglickém jazyce: Trade Union Recreations in Czechoslovakia in the 50s and 60s of the 20th Century
Klíčová slova: moderní dějiny – odbory – odborové rekreace – letní pionýrské tábory
Klíčová slova anglicky: modern history – trade unions – trade union holiday (“recreation”) - pioneers´summer camps
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.11.2010
Datum zadání: 23.11.2010
Datum a čas obhajoby: 06.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK