Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Chyby a opravy měření atmosférických srážek
Název práce v češtině: Chyby a opravy měření atmosférických srážek
Název v anglickém jazyce: Errors and corrections of atmospheric precipitations measurements
Klíčová slova: atmosférické srážky, měření atmosférických srážek, chyby a opravy měření atmosférických srážek
Klíčová slova anglicky: atmosperical precipitations, measurement of atmospherical precipitations, errors and corrections of atmospherical precipitations measurement
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ivan Sládek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.11.2010
Datum zadání: 23.11.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:23.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:02.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2012
Oponenti: Mgr. Stanislava Kliegrová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK