Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Pozemkové reformy v českých zemích ve 20. století
Název práce v češtině: Pozemkové reformy v českých zemích ve 20. století
Název v anglickém jazyce: Land Reforms in Czech Lands during the 20th century
Klíčová slova: Pozemkové reformy v českých zemích ve 20. století
Klíčová slova anglicky: Land Reforms in Czech Lands during the 20th century
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra právních dějin (22-KPD)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.11.2010
Datum zadání: 10.10.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.11.2011
Datum a čas obhajoby: 16.11.2011 12:15
Místo konání obhajoby: 205
Datum odevzdání elektronické podoby:19.10.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:18.10.2011
Datum proběhlé obhajoby: 16.11.2011
Oponenti: prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Pozemkové reformy v českých zemích ve 20. století. Cílem této diplomové práce je nastínit obecný vývoj postoje státu k pozemkovému vlastnictví v podobě jím vytvářené právní úpravy, a to výlučně na území, které je v současné době státním územím České republiky, od roku 1918 až po 90. léta 20. století.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Land Reforms in Czech Lands during the 20th century. The purpose of the thesis is to analyse evolution of stance of the state to land property through the laws only in territory of the Czech Republic since 1918 to 90´s of the 20th century.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK