Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Geografie subkultur: Punk a skinheads v Praze
Název práce v češtině: Geografie subkultur: Punk a skinheads v Praze
Název v anglickém jazyce: Geography of Subculltures: Punks and Skinheads in Prague
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.11.2010
Datum zadání: 23.11.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:23.11.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:23.11.2010
Datum proběhlé obhajoby: 13.01.2011
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK